We zijn een jonge stichting en streven ernaar om de komende jaren te groeien naar een stevige en passievolle schakel in de bruisende sportwereld in Bunschoten-Spakenburg.

Wie zijn wij

Sinds november 2020 is het Sportplatform Bunschoten actief. Onze prioriteit ligt bij het stimuleren van (een leven lang) sporten en bewegen voor iedereen. Sport en bewegen is de basis van een gezonde leefstijl en moet voor iedere inwoner van het dorp toegankelijk zijn. Wij ondernemen acties om sporten en bewegen te stimuleren en faciliteren.

Het Sportplatform kijkt waar belemmeringen zijn, maar ook waar kansen zich aandienen. Onze stichting heeft als doel om de verhoudingen in de sportwereld van de gemeente Bunschoten te bevorderen. Het platform voorziet de wethouder Sportzaken en de gemeenteraad van gevraagde en ongevraagde aanbevelingen.

In het platform zijn alle sportaanbieders vertegenwoordigd. Hierbij moet je denken aan de sportverenigingen en commerciële sportaanbieders, maar ook aan onderwijs en gezondheidszorg.

De samenstelling van het bestuur is als volgt: Voorzitter Hans van Tricht (bestuurder basisonderwijs), secretaris André Bos (voorzitter BC Shooters), penningmeester Peter van Diermen (adviseur NSA, hoofd opleiding IJsselmeervogels), Marijn Michels (Fysiohuis), Leonie Ebbes (NBSS, Business Unit Manager), Chantal Malestein (Bestuurslid Bodyvibe), Yoni de Jong (NBSS, sportcoordinator)

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport stimuleert gemeenten om lokale sportakkoorden te sluiten. Dit initiatief komt voort uit het Nationaal Sportakkoord. Vanuit de gemeente werd Peter van Diermen gevraagd als sportformateur.

In het najaar van 2019 werden drie avonden georganiseerd door een kopgroep van sport- en beweegaanbieders. Via enquêtes was het mogelijk om zicht te krijgen op behoeftes binnen de Spakenburgse sportwereld. Vanwege corona vond een deel van het overleg digitaal plaats. 70% van de lokale sportwereld werkte op deze manier mee aan de totstandkoming van een Lokaal Sportakkoord. Hierin zijn afspraken gemaakt over de ambities van sport en bewegen. En op welke wijze hier actie op wordt gezet.

SPORTAKKOORD

AMBITIES

De speerpunten in het Lokaal Sportakkoord zijn ambitieus.

AMBITIES:

• Vitale beweegaanbieders

• Van jongs af aan vaardig bewegen

• Inclusief sporten en bewegen

• Positieve sportcultuur

• Duurzame sportinfrastructuur

In het dorp moeten vitale beweegaanbieders zijn. Het aanbod voor sport en bewegen moet voor iedereen passend en bereikbaar zijn.

Van jongs af aan moet sport en beweging mogelijk zijn. Kinderen krijgen goed sportonderwijs en training voor de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden. Vakleerkrachten en gediplomeerde trainers spelen hierbij een rol.

De inclusieve gedachte doet niet alleen binnen het onderwijs zijn intrede, maar zal ook in het lokaal sportbeleid te zien zijn. Iedereen moet een leven lang plezier in sporten en bewegen kunnen hebben, zonder belemmeringen.

Voor het uitvoeren van interventies op de speerpunten stelt de rijksoverheid een jaarlijks budget van 20.000 euro beschikbaar. Als bestuur van het platform kijken we waar de grootste behoeftes liggen. Op basis hiervan bepalen we keuzes en gaan we op zoek naar interventies en acties.

Zo werd in de zomermaanden van 2021 een cursus aangeboden aan de sportverenigingen over lederwerving. Hiermee speelden wij in op het ledenverlies bij clubs als gevolg van corona.

In lijn hierop ontstond het initiatief voor een Sportbraderie in de Nationale Sportweek in september, waarbij verenigingen en beweegaanbieders zich presenteren.

Op onze website komen we regelmatig met updates over acties en actuele info.

WAT DOEN WE

BEDRIJFSLEVEN

De sportcultuur in de gemeente Bunschoten is divers met veel binnen- en buitensporten. Er zijn verbindingen naar het onderwijs en de zorg. Daarnaast wil het Sportplatform graag de relatie aangaan met het bedrijfsleven. Naast de zes genoemde leden van de stichting is er nog een vacature voor een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven. Gezien de warme band die lokale ondernemers hebben met de sportwereld (o.a. sponsoring) moet dit mogelijk zijn.

AMBITIEUZE SCHAKEL

We zijn nog een betrekkelijk jonge stichting en streven ernaar om de komende jaren te groeien naar een stevige en passievolle schakel in de bruisende sportwereld in Bunschoten-Spakenburg.

CONTACTPERSONEN

Het bestuur van het Sportplatform wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers uit het sportculturele leven van Bunschoten.

Hans van Tricht
Hans van TrichtVoorzitter
Directeur-bestuurder van VCO Bunschoten
Peter Van Diermen Penningmeester
Peter Van Diermen Penningmeester
Eric van Dijk
Eric van DijkSecretaris
Manager Marketing & Communication bij Heinen & Hopman
Leonie Ebbes
Leonie EbbesBestuurslid
Business Unit Manager NBSS
Marijn Michels
Marijn MichelsBestuurslid
Mede-eigenaar van het Fysiohuis te Bunschoten
Chantal Malestein Bestuurslid
Chantal Malestein Bestuurslid
Eigenaar van BodyVibe
Yoni De Jong
Yoni De JongProjectleider
Sportcoördinator NBSS

KERNPUNTEN PLATFORM

  • Samenwerking sportaanbieders

  • Van jongs af aan vaardig bewegen

  • Inclusief sporten en bewegen

  • Positieve sportcultuur

  • Duurzame sportinfrastructuur

Sportplatform Bunschoten

DOE MEE