Vrijwilligers vormen de motor van uw vereniging

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de sport. Sterker nog: zonder vrijwilligers zouden veel sportclubs niet kunnen bestaan.


Initiatieven

Cursus Vrijwilligers coördinator

Door te werken met een vrijwilligerscoördinator (of –commissie) zorgt u voor duidelijkheid. Uw vereniging / organisatie werkt dan als een geoliede machine als het gaat om vrijwilligersbeleid waarin de vrijwilligers centraal worden aangestuurd. Om u hierin te bekwamen biedt het Sportplatform u de cursus ‘Vrijwilligerscoördinator’ aan.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor:

 • Leden van de vrijwilligerscommissies of belangstellenden van sportverenigingen en -aanbieders die overwegen lid te worden van een vrijwilligerscommissie;
 • Vrijwilligerscoördinatoren of belangstellende sportverenigingen en – aanbieders die het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator overwegen.

Doel

Het doel van de cursus is het opleiden van vrijwilligerscoördinatoren (of leden van de vrijwilligerscommissie) zodat zij in staat zijn zelfstandig het vrijwilligersbeleid van de sportvereniging en -aanbieder vorm en inhoud te geven.

Programma

De cursus bestaat uit vijf interactieve bijeenkomsten waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 1. Maandag 9 mei; beleid, begripsbepaling en afbakening;
 2. Maandag 30 mei; verenigingsanalyse, nulmeting en beschrijving ideaal situatie;
 3. Maandag 13 juni; motivatiemanagement en werven van vrijwilligers;
 4. Maandag 4 juli; werven en behouden van vrijwilligers (plaatsen, begeleiden, bevorderen van deskundigheid en afspraken maken);
 5. Maandag 3 oktober; uitwisselen van ervaringen en adviseren bij knelpunten (terugkombijeenkomst).

Aan het eind van iedere bijeenkomst worden huiswerkopdrachten verstrekt die met elkaar worden besproken. Het vrijwilligersbeleid van uw organisatie krijgt op deze manier al tijdens de cursus vorm.

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk één dagdeel. De laatste bijeenkomst is een terugkombijeenkomst waar de opgedane ervaringen worden uitgewisseld. Wij raden u aan om met meerdere personen de cursus te volgen. Als u tussentijds met uw werkgroep / commissie een extra avond afspreekt om het huiswerk uit te werken, gaat het om 9 avonden in een half jaar tijd.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats bij een lokale sportaanbieder, die ook de cursus volgt.

Beoogd resultaat

Aan het eind van de cursus heeft u de volgende resultaten bereikt:

 • Uw vereniging of organisatie beschikt over één of meerdere goed uitgeruste vrijwilligerscoördinatoren;
 • Vrijwilligers (én bestuurders) hebben een centraal aanspreek- en aansturingpunt;
 • Er is structurele aandacht voor het werven, begeleiden, belonen en behouden van vrijwilligers;
 • Specifieke knelpunten bij uw vereniging of organisatie zijn aangepakt.

Kosten

Het Sportplatform wil uw sportverenigingen en – organisatie graag ondersteunen, deelname is dan ook gratis. U kunt met maximaal drie kaderleden deelnemen, er kunnen maximaal 20 personen mee doen aan deze cursus.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door een mail vóór 3 mei te sturen.

Informatie

Met vragen over het aanbod van deze cursus neemt u contact op met Peter van Diermen ( 088 246 81 00)