UPDATE

De gemeente wil u graag attenderen op de onderstaande subsidieregeling.

Het gaat om een tweede tegemoetkoming voor de kosten die bedrijven hebben gemaakt voor het controleren van de qr-code. Het gaat hierbij om de kosten van 1-1-2022 – 26-3-2022. Aanvragen kunnen t/m 10 april worden ingediend.

Aanvragen

De termijn om de tegemoetkoming aan te vragen kan tot en met 10 april 2022. Aanvragen is mogelijk via https://www.bunschoten.nl/tweede-ondersteuning-qr-check. Via die link zijn ook de overige voorwaarden terug te vinden.
Mocht u vragen hebben over deze regeling, dan kunt u altijd contact met mij opnemen via d.vanderheijden@bunschoten.nl.

Financiële ondersteuning voor QR-check

Horecagelegenheden en (vrijwilligers)organisaties op het gebied van sport, kunst en cultuur die moeten werken met een QR-codecheck om bezoekers te ontvangen, komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk. Een aanvraag hiervoor kan worden ingediend bij de gemeente.

Vanwege de coronamaatregelen zijn veel organisaties en branches sinds eind september verplicht om bezoekers te controleren op het coronatoegangsbewijs. Om deze organisaties tegemoet te komen in de extra kosten die de maatregel met zich meebrengt, is er een subsidieregeling vastgesteld.

Tegemoetkoming

Alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven Bunschotense organisaties die verplicht zijn om te controleren op het coronatoegangsbewijs komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal € 1.000,-. Het gaat hierbij om kosten die organisaties hebben gemaakt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

 

Eerder dit jaar attendeerde sportplatform u ook op deze tegemoetkoming. Dat kon tot 18 februari 2022.