Inspiratiesheet

VAARDIG IN BEWEGEN

Het doel van dit deelakkoord is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.

KERNPUNTEN JONG VAARDIG

Het thema Vaardig in Bewegen streeft naar kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen – onder de juiste begeleiding – waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. De basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd in je jeugd. Voor het versterken van die basis is samenwerking van verschillende domeinen cruciaal: sport, onderwijs, kinderopvang, de gemeente en meer. Ouders, sporttrainers, buurtsportcoaches en (vak)leerkrachten zijn samen nodig om dreumes, kind en jongeren met plezier aan het sporten en bewegen te krijgen én te houden.

Nieuw is… het belang dat kinderen naast de (motorische) vaardigheden ontdekken waar zij hun sportplezier uit halen en wat bij hen past als sport (of spelvorm).

Wij vinden het belangrijk om bewegen al op jonge leeftijd aan te moedigen en te ondersteunen. Wij streven er naar om voor alle groepen en lessen gediplomeerd kader aan te stellen. Daarnaast zetten wij onze ambitie kracht bij door:

  • Buurtsportcoaches inzet
  • Introductielessen
  • Promotie sportclubs om ledenaantallen omhoog te krijgen
  • Kans gelijkheid (Jeugdfonds sport en cultuur) zichtbaarheid
  • Stimuleringsfonds voor erkend trainersdiploma
  • Lokale werkgevers stimuleren bv. Bedrijfsfitness, challenges, competities en evenementen

Er is overeengekomen dat er de komende jaren wordt gewerkt aan het doel om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheden van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen. Het streven is toe te werken naar:

  • Een positieve trendbreuk van de motorische vaardigheden

  • Een stijging van het aantal kinderen dat voldoet aan de beweegnorm

  • Een stijging van de sportdeelname in de leeftijd 12-18 jaar

  • Creëren van een groter bewustzijn van het belang van bewegen bij ouders en verzorgers

Sportplatform Bunschoten

DOE MEE