Inspiratiesheet

JONG VAARDIG

Het doel van dit deelakkoord is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.

KERNPUNTEN JONG VAARDIG

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Daarom hebben sportbonden, gemeenten, het ministerie VWS, het onderwijs, de kinderopvang en maatschappelijke partners de handen ineen geslagen voor een meer motorisch vaardige jeugd. Het deelakkoord vraagt met nadruk om samenwerking tussen de sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport & bewegen. Sportformateurs zijn aangesteld om de partners duurzaam met elkaar te verbinden in een akkoord. Dit overzicht geeft de sportformateur en lokaal betrokkenen munitie om lokaal inzicht te geven in welke maatregelen, interventies en bij- en nascholingen er beschikbaar zijn om te werken aan de ambities binnen het (lokale) deelakkoord.

Er is overeengekomen dat er de komende jaren wordt gewerkt aan het doel om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheden van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen. Het streven is toe te werken naar:

  • Een positieve trendbreuk van de motorische vaardigheden

  • Een stijging van het aantal kinderen dat voldoet aan de beweegnorm

  • Een stijging van de sportdeelname in de leeftijd 12-18 jaar

  • Creëren van een groter bewustzijn van het belang van bewegen bij ouders en verzorgers

Sportplatform Bunschoten

DOE MEE