Sociaal veilige sport

De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

KERNPUNTEN SOCIAAL VEILIGE SPORT

Het thema Sociaal veilige sport heeft als doel een basis te creëren waar iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport beleven. Hiermee wordt het fundament van de sport verstevigd.

Ongewenste situaties zoals discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing zijn een bedreiging om met plezier te kunnen sporten. Door sport in de kern veilig en verantwoord

te organiseren, waarbij normen worden gesteld in lijn met de huidige maatschappelijke context, dragen we bij aan een sterker fundament, want iedereen die (top)sport heeft recht op een sociaal veilige omgeving.

Nieuw is… dat we minder vrijblijvend met dit thema omgaan (daarom ook de naamswijziging van ‘positieve sportcultuur’ naar ‘sociaal veilige sport’). Hiermee benaderen we de noodzaak om aan dit thema te gaan werken.

Bij de aanpak hoort dat we elkaar aanspreken op normaal en wenselijk gedrag. We versterken de lokale sportwereld in het signaleren en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Plezier in sport en bewegen is het fundament voor een leven lang actief blijven. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier en de veiligheid van de sporter. Uitsluiting en discriminatie gaan wij tegen. Dat vraagt aandacht van iedereen en ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren.

 • Ongewenste situaties zoals discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing bestrijden dmv. opstellen gedragsregels. Leden bij beweegaanbieders streven dit ook na. (Bijv. welzijn van het kind boven winst stellen, ouders zijn positieve supporters etc.)
 • Vertrouwenscontactpersonen worden aangesteld
 • VOG-beleid doorvoeren
 • Sportcafé nodigt regelmatig spreker uit die aandacht besteed aan bewustwording gedrag bij supporters, trainers, leiders
 • Rolmodellen worden ingezet vanuit de topsport

Partijen zijn overeengekomen dat zij de komende jaren inspanning leveren om te komen tot oa.:

 • Alle sportclubs hebben actief aandacht voor een positieve sportcultuur

 • Het is de norm voor trainers, leraren en instructeurs om het welzijn van het kind boven winst te stellen

 • Spelregels en de wijze van handhaving daarop zijn zodanig dat zij een positieve sportcultuur bevorderen

 • Ouders en verzorgers langs de lijn zijn positieve supporters

 • Alle gemeenten stellen in overleg met hun verenigingen een ondergrens op voor een positieve sportcultuur

 • De aanbevelingen van de commissie De Vries zijn geïmplementeerd

Sportplatform Bunschoten

DOE MEE