BEWEGEN IS DE BASIS VAN EEN GEZONDE GEZONDE LEEFSTIJL

Sport en bewegen moet voor iedere inwoner van het dorp toegankelijk zijn. Het Sportplatform zal kijken waar belemmeringen zijn. Het platform zal komen met aanbevelingen en acties om sporten en bewegen te stimuleren en faciliteren.

SPEERPUNTEN PLATFORM

  • Samenwerking sportaanbieders

  • Van jongs af aan vaardig bewegen

  • Inclusief sporten en bewegen

  • Positieve sportcultuur

  • Duurzame sportinfrastructuur