Sportcafé 2: Een avond van verbinding met Sportakkoord 2.0 en Duurzaamheid

Op 22 november, om 19.30 uur, verwelkomde Sportplatform Bunschoten verenigingen en lokale ondernemers voor een avond vol inspiratie en kennisdeling tijdens het Sportcafé. Locatie was de oude melkfabriek aan de Sint Nicolaasweg, bij Bureau Bos.

Sportakkoord II

Voorzitter Hans van Tricht opende de avond met de onthulling van het Sportakkoord 2.0. Hij belichtte hoe dit akkoord tot stand is gekomen. In het Sportakkoord 2.0 zijn de ambities opgenomen voor de periode 2023-2027. Vanuit het NOC*NSF zijn uitdagingen aangedragen waar de sportwereld momenteel mee te maken heeft. Zo blijkt dat als volwassenen eenmaal zijn gestopt met sporten, zij weer moeilijk in beweging komen. In de leeftijdsgroep 12- tot 18-jarigen is een hoge uitstroom. Het sporten en bewegen zit helaas te weinig in het gedrag en de routine van de Nederlandse bevolking. De titel van het Sportakkoord is dan ook ‘Sport versterkt’.

Dit akkoord is een vervolg op het Sportakkoord vanuit 2020. Het Sportplatform heeft in het voorjaar een knelpuntenanalyse laten uitvoeren. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in dit akkoord.

In het Sportakkoord 2.0 zijn 6 speerpunten geformuleerd, te weten:

  1. Vitale sport- en beweegaanbieders
  2. Vaardig in bewegen
  3. Ruimte voor sport en bewegen
  4. Sociaal veilige sport
  5. Topsport die inspireert
  6. Inclusie en diversiteit

Hans van Tricht belichtte elk speerpunt met voorbeelden.

Diverse sportaanbieders ondertekenden ter plekke de akkoordverklaring. Daarmee spreken zij de intentie uit om actief bij te dragen aan de ambities. Sportverenigingen spannen zich daarmee in om de kernwaarden te integreren in hun activiteiten en initiatieven.

Een deel van de sportverenigingen en beweegaanbieders ontbrak op deze avond. Geïnteresseerd om ook deel te nemen? Stuur uw logo naar info@sportplatformbunschoten.nl, en wij sturen u graag de akkoordverklaring ter ondertekening toe.

Verduurzaming

Na de pauze lag de focus van het Sportcafé op het thema verduurzaming. Dit is met name interessant voor beweegaanbieders met een eigen sportaccommodatie. Hiervoor biedt het Sportplatform de mogelijkheid om van het gebouw een scan te maken, gericht op verduurzaming. Hiervoor zijn twee opties mogelijk.

Vanuit de Provincie Utrecht is het mogelijk om een scan te laten maken en onder begeleiding een plan van aanpak op te stellen.

Een tweede optie is een verdiepingsscan die het gehele gebouw in kaart brengt, compleet met een meerjarenonderhoudsplan. De uitvoering van deze scan wordt uitgevoerd door Bureau Bos. Jeroen Sloof verzorgde een presentatie over de werkwijze. In de zaal luisterden diverse vertegenwoordigers vanuit de lokale sportwereld met grote interesse naar de mogelijkheden om hun pand te verduurzamen. Belangrijke maatregelen zijn bijvoorbeeld een isolatieschil, duurzame elektrotechnische installaties en duurzame werktuigbouwkundige installaties.

Verenigingen die kiezen voor de gratis (light) scan vanuit de provincie Utrecht kunnen contact opnemen met David Tijnagel, 06 30 77 23 35, dtijnagel@teamsportservice.nl

Verenigingen die kiezen voor de verdiepingsscan kunnen contact opnemen met Bureau Bos, 035-5416342, info@bureaubos.nl Afhankelijk van de omvang van het gebouw worden kosten in rekening gebracht. Het Sportplatform neemt € 1.000 voor zijn rekening (6 beweegaanbieders per kalenderjaar).

Bert Koelewijn vertelde daarna over de verduurzaming die recent succesvol bij IJsselmeervogels in gang is gezet. Het clubhuis is gerenoveerd en de daken zijn uitgevoerd met 167 zonnepanelen, goed voor een opbrengst van 44MWh. Dit zal worden uitgebreid met 43 panelen, met nog eens 16MWh extra opbrengst. De veldverlichting bestaat voor 100% uit LED. Het energiecontract is nieuw en dynamisch afgesloten. Maar ook is gekeken naar de bestaande koelkasten die zijn vervangen naar energiezuinige types. De rode voetbalclub is inmiddels onderdeel van ‘de Groene club’, een initiatief van de KNVB.

De avond werd afgesloten met een panelgesprek. Tybald de Harder van Geotherm en Cornelis Malestein van Van den Hoogen Eng. gaven adviezen en beantwoordden vragen over verduurzaming.

Sportcafé 3.0

Het Sportplatform Bunschoten zal in organiseert in mei het volgende Sportcafé. Dan staat het thema ‘sociaal veilige sport’ op het programma.