Gedragsregels op en rond het veld

De stichting Sportplatform Bunschoten stelt zich ten doel het sporten en bewegen in de gemeente Bunschoten te stimuleren. Dit gebeurt onder andere door activiteiten te ontplooien en in gesprek te komen met belanghebbenden. Eén van de speerpunten van het bestuur is “Positieve Sport- en Beweegcultuur”. ,,Wij kunnen ons allemaal wel zo’n beetje voorstellen, wat dat in zou kunnen houden,” aldus André Bos, bestuurslid Sportplatform Bunschoten en uitdrager van dit specifieke speerpunt.

Fanatisme mag niet leiden tot ongewenst gedrag

Bij een positieve sport- en beweegcultuur horen overeenkomstige gedragingen, zoals elkaar stimuleren, inspireren en motiveren. Het lijken allemaal voor de hand liggende zaken, maar de praktijk is soms toch weerbarstiger. Het fanatisme op het veld slaat te vaak over naar ongewenst gedrag op en rondom de plekken waar wordt gesport. Er zijn legio voorbeelden, die zich in onze directe nabijheid hebben voorgedaan, maar ook welke het regionale, nationale en internationale nieuws hebben gehaald. De schrijnende voorbeelden zijn voor iedereen helaas bekend.

Bewust worden

De centrale vraag bij dit gedrag is hoe je dit kunt verminderen. Om ongewenst gedrag te verminderen is bewustwording creëren vaak de eerste stap. In Nederland wordt jaarlijks terugkerend aandacht besteedt aan aspecten, die samenhangen met verminderen van negatief gedrag op en rondom de “velden”. Pesten is daar een voorbeeld van en hiervoor is de Nationale Week Tegen Pesten dan ook in het leven geroepen in september. ‘Ook de Dag Tegen Racisme en Uitsluiting op 21 maart mogen we niet vergeten,” aldus André Bos. Sportplatform Bunschoten wil het gedrag zo breed als mogelijk plaatselijk onder de aandacht brengen en zal inzoomen op een aantal aandachtsgebieden, waaronder pesten, racisme en uitsluiting.

Regels in positieve taal

Stichting Sportplatform wil alle plaatselijke sport- en beweegaanbieders stimuleren om – waar dat nog niet is gedaan – gedragsregels in te voeren. Door met elkaar binnen je vereniging of onderneming te praten over gezamenlijke gedragsregels wordt de eerste stap naar urgentiebesef gezet. Daarna komt het bewustwordingsproces. André hierover:,,De grootste valkuil in deze fase is om regelementen of gedragsregels op te maken en daar niet actief mee aan de slag te gaan, waardoor volledige bewustwording achterwege blijft. Een evenzo grote valkuil is om deze regels niet positief te verwoorden. Door positieve taal te gebruiken, voorkomen verenigingen een negatieve sfeer, waarin sporters en publiek het gevoel hebben dat ze dingen niet mogen. Het is verstandiger om gewenst gedrag te stimuleren, dan ongewenst gedrag te verbieden. Hierdoor komt de focus op het positieve te liggen en dat helpt.”

Bos vervolgt: ,,Het betrekken van een representatieve afvaardiging van de betrokkenen bij het opstellen van de gedragsregels kan heel goed werken bij de uitvoering. Meestal worden regels op de website geplaatst en daar blijft het helaas dan ook bij. Om gedrag te veranderen zou het centraal óf op meerdere plekken ophangen van die gedragsregels bijdragen aan de gewenste verandering of bewustwording. En dan zodanig, dat het opvalt.”

Initiatieven

Sportplatform stelt budget beschikbaar

Juist de fase van actief ermee bezig zijn wil het platform ondersteunen met een actie. André Bos legt uit hoe:

,,Onze actie houdt concreet in, dat iedere sport- en beweegaanbieder binnen onze gemeente via onze website een bedrag van € 200,- aan kan vragen voor het publiekelijk uiten van deze gedragsregels. Dit kan middels bijvoorbeeld een bord of ingelijste “regels” voor aan de wanden. Hiermee komt dit blijvend onder de aandacht van aanwezigen tijdens bijvoorbeeld wedstrijden.”

Voor het aanvragen kunnen alle sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Bunschoten, klik op de button hieronder en vul de aanvraag in.


De actie loopt tot nog steeds.