SUBSIDIE AANVRAAG

SUBSIDIE AANVRAAG

Probeer de aanvraag zo compleet mogelijk in te vullen. Mocht er gegevens ontbreken dan kan de uitvoering vertraging oplopen.

Alleen sportaanbieders binnen het werkgebied van Sportplatform Bunschoten komen in aanmerking voor behandeling.