SUBSIDIE AANVRAAG GEDRAGSREGELS BORD

SUBSIDIE AANVRAAG

Probeer de aanvraag zo compleet mogelijk in te vullen. Mocht er gegevens ontbreken dan kan de uitvoering vertraging oplopen.

Alleen sportaanbieders binnen het werkgebied van Sportplatform Bunschoten komen in aanmerking voor behandeling.

Je kan deze subsidie aanvraag nog steeds doen. Voor deze subsidie gelden maximaal 5 aanvragen per jaar.