VITALE SPORTAANBIEDERS

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen. .

KERNPUNTEN VITALE SPORTAANBIEDERS

De ondertekenaars van dit deelakkoord willen eraan bijdragen dat bonden, verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders hun waardevolle taak, om zo veel mogelijk mensen in Nederland met plezier laten sporten en bewegen, met verve kunnen blijven vervullen. Zij willen in dat licht het maatschappelijk ondernemerschap bij alle typen sportaanbieders stimuleren.

Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat koepels en de daarbij aangesloten sportaanbieders hun financiële en organisatorische basis op orde hebben. Vanuit die solide basis beogen we dat ze hun vizier kunnen gaan richten op passend aanbod dat aansluit bij de behoefte van de hedendaagse sporter.

Partijen zetten daarom in op professionalisering van de sportaanbieders, het vergroten van het maatschappelijk ondernemerschap om zo een groei te realiseren in het aantal vitale en open sportaanbieders.

Partijen zijn overeengekomen dat zij de komende jaren inspanning leveren om te komen tot oa.:

  • Groei van het (geschoolde) verenigingskader

  • Meer toekomstbestendige sportaanbieders

  • Groei en grotere diversiteit van het aantal vrijwilligers in de sport

  • Groei van het aantal samenwerkingsverbanden tussen sportaanbieders onderling en tussen sportaanbieders en andere sectoren

  • Innovatie van het aanbod en andere vormen van lidmaatschap

  • Hogere kwaliteit van verenigingsondersteuning

  • Het versnellen van de bijbehorende transitie binnen bonden

Sportplatform Bunschoten

DOE MEE