VITALE SPORTAANBIEDERS

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen. .

KERNPUNTEN VITALE SPORTAANBIEDERS

Het thema Vitale sportaanbieders is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sportaanbod voor iedereen. De komende jaren brengen we meer focus aan op de onderdelen die echt belangrijk zijn voor kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid en stoppen we met de activiteiten zonder duidelijk doel. Er zijn voldoende tools, programma’s en initiatieven ontwikkeld en uitgedacht om sportaanbieders te vitaliseren, onze inzet in dit Sportakkoord is om ze daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen en aanbieders daarmee te versterken. Daarom ligt onze aandacht bij het verstevigen van de basis: kwalitatief goede mensen, voldoende uitvoeringscapaciteit en een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders.

Wij vinden verenigingsondersteuning belangrijk om vitale sportverenigingen in ons dorp te behouden.

Om aan deze ambitie invulling te geven, gaan wij in ieder geval – met behulp van buurtsportcoaches – inzetten op:

 • Elke 4 jaar grote knelpunten analyse
 • Jaarlijks verenigingsbezoeken
 • Samenwerken sportverenigingen en beweegaanbieders
 • Vrijwilligersbeleid
 • Train de trainer
 • Bijscholingen en cursus gericht op verwerven van externe middelen
 • Voorlichting papieren beleid naar praktijk

Partijen zijn overeengekomen dat zij de komende jaren inspanning leveren om te komen tot oa.:

 • Groei van het (geschoolde) verenigingskader

 • Meer toekomstbestendige sportaanbieders

 • Groei en grotere diversiteit van het aantal vrijwilligers in de sport

 • Groei van het aantal samenwerkingsverbanden tussen sportaanbieders onderling en tussen sportaanbieders en andere sectoren

 • Innovatie van het aanbod en andere vormen van lidmaatschap

 • Hogere kwaliteit van verenigingsondersteuning

 • Het versnellen van de bijbehorende transitie binnen bonden

Sportplatform Bunschoten

DOE MEE