Vertrouwenspersonen

The Voice is landelijk dagelijks in het nieuws. Hoe zit het met grensoverschrijdend gedrag in ons dorp? Hoe zit dat in de sport? Het Sportplatform Bunschoten schrijft de lokale sportverenigingen aan en wijst op het belang van een vertrouwenspersoon binnen de club. Maar ook bij commerciële sportaanbieders, zoals fitnesscentra en sportscholen moet een contactpersoon worden aangesteld.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik is al dagen het onderwerp van gesprek. Een veilige omgeving hoort overal vanzelfsprekend te zijn, ook in de sportwereld. Helaas is dit niet altijd het geval en daarom is preventie en het voeren van beleid cruciaal.

Als vereniging kun je ter preventie al veel doen, denk aan een gedragscode, VOG en een normen & waardenbeleid. Uitspreken en afspreken welk gedrag je wel (en niet) wil zien binnen de vereniging is goed, maar zelfs dan kan ongewenst gedrag voorkomen.

Steeds meer verenigingen stellen een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan en dat is een goede ontwikkeling! Een sportvereniging is namelijk een afspiegeling van de maatschappij, dus binnen de vereniging kunnen er ook zorgen over leden, vrijwilligers of andere betrokkenen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een vermoeden van kindermishandeling, twijfels over de omgang tussen een jeugdlid en trainer, discriminatie, matchfixing of pestgedrag. Voor dit soort zaken en nog veel meer kun je terecht bij een VCP. De VCP biedt een luisterend oor en is bekend met de route die de klager of melder kan bewandelen en zo een belangrijke rol in het stimuleren van een veilige sportcultuur.

Basistaken vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De basistaken van een VCP zijn:

 • Eerste opvang:de VCP is het eerste aanspreekpunt bij klachten en meldingen. Hij of zij is bekend met de mogelijke vervolgstappen.
 • Doorverwijzen:de VCP bespreekt de mogelijke vervolgstappen met de klager/melder. Hij of zij kan meldingen doorzetten naar de sportbond of het Centrum Veilig Sport.
 • Preventie:de VCP adviseert en stimuleert de vereniging of bond om preventieve maatregelingen te nemen.

Aandachtspunten VCP

 • Het Sportplatform Bunschoten raadt verenigingen sterk aan om minstens één VCP binnen de vereniging te hebben, maar bij voorkeur twee. Het liefst een mannelijke en vrouwelijke VCP
 • Goede vindbaarheid voor sporters, ouders van sporters, begeleiders, vrijwilligers en bestuur.

Een aantal tips om de zichtbaarheid van de VCP te vergroten:

 • Zet de VCP met naam, foto en contactgegevens op de website
 • Vermeld bij informatiemomenten als een kennismakingsgesprek of ouderavonden dat de vereniging een VCP heeft, wie dat is en waarvoor en hoe hij/zij te bereiken is
 • Laat de VCP een kort filmpje opnemen met daarin: wie hij/zij is, en hoe (bv. Per mail/aan een loket) en waarvoor hij/zij te bereiken is. Deze kan op de website geplaatst worden en worden verspreid op de socials van de vereniging.
 • De VCP wordt niet gecombineerd met een bestuursfunctie
 • Als de VCP zelf ook actief is in de sport, ziet hij of zij eerder wat er gebeurt binnen een vereniging. Naast de eerste opvang heeft de VCP ook een signaleerfunctie.
 • De VCP heeft een opleiding tot gecertificeerd vertrouwenspersoon gevolgd en daarnaast extra kennis van de wet- en regelgeving binnen de sportwereld.

Initiatieven

Vertrouwenscontactpersoon cursus

VCP’s kunnen via NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland een training volgen. Deze cursus duurt twee dagdelen. Tijdens deze training leren zij zorgzaam te signaleren, motiveren en door te verwijzen. Daarbij is een nauwe samenwerking met en ondersteuning vanuit het jeugdnetwerk. Zodat, indien nodig en gewenst, de zorg door professionals overgenomen kan worden. Voor meer informatie kijk hier.

Leonie Ebbes heeft de VCP-opleiding gedaan. De VCP-opleiding bestaat uit 2 dagdelen, het eerste dagdeel is voornamelijk theorie waarin besproken wordt wat jouw taken als VCP zijn. Het tweede deel ga je echt met de andere deelnemers in gesprek.

“Het interessante van deze gesprekken is dat ieder de casus vanuit zijn eigen sport bekijkt. Zo zat ik (zelf vanuit de volleybalvereniging) samen met iemand van een turnvereniging, zeilvereniging en schaakvereniging. Vier totaal verschillende sporten, met totaal verschillende kijk op de casus. Iets wat bij de ene vereniging ondenkbaar lijkt, is voor een andere vereniging heel normaal. Zo leer je dus niet alleen van de theorie die gegeven wordt, je leert ook van de invalshoeken van de andere deelnemers.”

Daarnaast is speciaal voor verenigingen een Toolkit opgesteld voor het omgaan met seksuele intimidatie. Deze lees je hier. Ook bestaat er een informatiemap voor trainers en ouders. Het is verstandig om deze onder de beide doelgroepen te verspreiden.