Eerste Sportcafé bijeenkomst van Sportplatform een succes!

Op 5 juni werd het eerste Sportcafé georganiseerd op initiatief van Sportplatform Bunschoten. Locatie was het schoolgebouw van de Grondtoon en de Groenschool. Het Sportcafé is er om op verschillende momenten in het jaar met verenigingen en sportaanbieders samen te komen om inzicht te krijgen in hun behoeften en wensen en hun handvatten te geven om verder te ontwikkelen.

Om zicht te krijgen op de behoeften en wensen van de sportverenigingen en sportaanbieders is opdracht gegeven aan de NSA om een knelpuntenanalyse binnen de gemeente Bunschoten uit te voeren. De afgelopen maanden is de input verzameld. Tijdens het Sportcafé werden de grootste knelpunten onder de loep gelegd in een workshop voor belangstellende verenigingen.

De opkomst van dit eerste Sportcafé was goed. BodyVibe, HVBS, SV Spakenburg, TV de Eemslag, Manege de Gouden Adelaar, BC Shooters, Fysiohuis, Z&PC de Vaart, Boulamis en Unicornus waren vertegenwoordigd. Ook was AndersOm met een afvaardiging aanwezig.

De avond werd geopend door Wethouder Peter van Asselt, gevolgd door een woord van de voorzitter van het Sportplatform, Hans van Tricht. Samen blikten zij terug op afgelopen jaar met de bezigheden van het Sportplatform. Daarnaast stonden de thema’s Ledenwerving en Vrijwilligersbeleid op het programma.

Een van de deelnemers zei na afloop: “De opzet van de avond was goed. Het bood informatie over lopende ontwikkelingen en gaf richting om als vereniging verder door te groeien. De workshops gaven diepgang. Daarnaast is het waardevol om de verbinding tussen de clubs onderling en met de gemeente te versterken. Een mooi en waardevol initiatief dus!”

Terugblik activiteiten

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is door het Sportplatform gelobbyd bij de lokale politiek om prioriteit te geven aan het belang van sport en bewegen in de verkiezingsprogramma’s. Het resultaat is dat sport steviger in coalitieakkoord is opgenomen dan voorheen.

Daarnaast is met de gebruikers van Sportpark De Vinken een gesprek gearrangeerd, waarna het advies aan de gemeente is uitgebracht om met een toekomstvisie te komen voor dit sportpark. De gemeente heeft dit breder getrokken naar een Toekomstvisie voor heel het dorp.

Het Sportplatform heeft afgelopen jaar diverse cursussen en materiaal (leefregels borden) aangeboden. Ook werd een sportkalender geïntroduceerd met een thema voor elke maand. De maand april stond in het teken van het Ommetje, in mei was de Beweegweek voor ouderen. Meer informatie hierover is te vinden op www.sportplatformbunschoten.nl.

Plenaire sessies

Tijdens de plenaire sessies behandelde Carlo Koelewijn (JOGG-Teamfit Coach Utrecht) de mogelijkheden tot het realiseren van een gezonde(re) kantine. Hij gaf aan dat het hier gaat om een gezond en verantwoord aanbod op het menu naast de bekende drankjes en snacks. Carlo komt op verzoek bij verenigingen langs. Hij geeft advies en begeleiding in een uitbreiding van het assortiment van de kantine.

Interesse in de gezonde(re) kantine? ​Stuur een e-mail naar carlo.koelewijn@teamfit.nl​

Peter de Graaf en Jolanda Koops vertelden over stichting AndersOm. Een lokale stichting die zich inzet om het thema LHBTIQ+ bespreekbaar te maken. De stichting wil mensen stimuleren om zonder oordeel met elkaar de dialoog aan te gaan, te respecteren, te luisteren en te verbinden. Want, iedereen moet zich welkom voelen op jouw vereniging!

Alle sporters, bestuursleden en trainers ontvingen een uitnodiging voor de AndersOm Dag ‘Ik Ben Zo’, op vrijdag 30 juni a.s., op het terrein van Het Goede Leven op Eemdijk: www.anders-om.nl. Het middagprogramma is met name gericht op de sport en het onderwijs. Ook de lokale scholen ontvangen de uitnodiging (16/18 uur).

De avond werd vervolgd met twee verdiepende thema’s die als knelpunten naar voren kwamen uit de eerder genoemde enquêtes.

Ledenwerving

Hubert Habers (Team Sportservice) leidde een workshop over landelijke trends in ledenontwikkeling in relatie tot demografische ontwikkelingen: Wat wil de sporter nu en in de toekomst? Dankzij een interactieve sessie werden tips & trucs uitgewisseld om leden te werven en te behouden.

Een deelnemer hierover: “Inspirerende spreker! Vaak denk je heel breed, nu werd je even wakker geschud dat je soms beter een wat kleinere doelgroep kan pakken en vervolgens een stapje verder gaat.”

Vrijwilligersbeleid

In deze workshop werd onder leiding van Peter van Diermen (Nederlandse Sport Alliantie) op een interactieve manier met de deelnemers van de verschillende verenigingen en organisaties nagedacht over vrijwilligers en beleid. Hoofddoel van de workshop was om de deelnemers tips en trics te geven, waarmee ze direct aan de slag kunnen gaan binnen hun vereniging of organisatie. Vragen werden behandeld als: wie zijn vrijwilligers, ervaringen, knelpunten, beleid, motieven, werving en behoud van vrijwilligers.

Peter van Diermen na afloop: “De deelnemende verenigingen en organisaties deden zeer actief mee en dat leverde mooie discussies en uitwisselingen van ideeën en gedachten op.”

Een van de reacties: “De workshop was erg nuttig. Het heeft mij en de andere deelnemers mooie handvatten gegeven over het omgaan met en werven van vrijwilligers. Je merkte dat in de workshops de deelnemers ook van elkaar leerden. Er was een goede wisselwerking.”

En: “Erg leerzaam, ik zat bij het vrijwilligers gedeelte en dat was erg leuk, goede spreker, top! Goed bezig zo jullie club!”

Voor geïnteresseerde verenigingen en organisaties wil het Sportplatform na de zomervakantie verder gaan met een verdiepende cursus op dit thema!

Agenda 2023

Het Sportplatform organiseert in het najaar weer verenigingsbezoeken. De medewerkers van het platform willen graag samen rond de tafel om hulpvragen om te zetten in acties.

Het is nu mogelijk om voor een campagne, interventie of initiatief gericht op één of meer van onze pijlers een financiële bijdrage aan te vragen voor elke vereniging. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, moet je kunnen voldoen aan de criteria omschreven op de website: https://sportplatformbunschoten.nl/financiele-steun-2023/

Op 21 en 28 juni van 19:00-22:00u biedt het Sportplatform in het dorp een opleiding aan voor vertrouwenscontactpersoon. De VCP is een laagdrempelig aanspreekpunt op de sportclub als er vragen of zorgen zijn, of wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden op gebied van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie.

Voor interesse in deze zaken voor jouw vereniging kunnen mensen mailen naar: info@sportplatformbunschoten.nl

Nationale Sportweek 2023

Van vrijdag 15 tot en met vrijdag 22 sept 2023 is de Nationale Sportweek 2023. Ook de gemeente Bunschoten zal zich weer hiervoor inzetten! Sport bepaalt mede wie we zijn, hoe we ons voelen, en wat we doen, waar en wanneer.

De aftrapdag vrijdag 15 september en de sportmiddag op 20 september van 15:30-17:30u biedt verenigingen een mooi podium voor clinics, demonstraties en open trainingen. Ook meedoen met jouw vereniging? Meld je aan.

Nieuw onderdeel in deze week is de meerkamp op vrijdag 22 september van 16:00-18;30u. Dan kunnen volwassenen (vanaf 16 jaar) zich inschrijven met hun sportteam, familie of werk voor deze sportieve activiteit die bij ’t Kleine Zeetje plaatsvindt.

Meer info of ook meedoen? Surf naar https://sportplatformbunschoten.nl/nationale-sportweek-bunschoten-2023/

Sportcafé #2

In het najaar staat de volgende bijeenkomst van Sportcafé op de planning. Dan zal o.a. aandacht

worden besteed aan het thema verduurzaming van sportaccommodaties. Het verduurzamen van buitensportaccommodaties is een belangrijk onderdeel van de ambities van de provincie Utrecht. Via de Utrechtse Plus wil de Provincie buitensportverenigingen helpen te verduurzamen en klimaatbestendiger te worden.

Achter de schermen wordt gewerkt aan het herijken van het Lokaal Sport Akkoord 2.0. In de volgende editie worden de ambities voor de komende jaren voorgelegd.

De organisatie van het Sportplatform kijkt tevreden terug op de eerste editie van het Sportplatform. Het biedt de lokale sportverenigingen en beweegaanbieders de kans om elkaar te ontmoeten. Over enkele maanden het vervolg.