Sportaanbieders en andere organisaties die zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel, kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Sportakkoord ten behoeve van gemeente Bunschoten-Spakenburg.

Het doel van het Bunschoten Sportakkoord is de verhoudingen in de sportwereld van de gemeente Bunschoten te bevorderen.

Sport en bewegen is de basis van een gezonde leefstijl en moet voor iedere inwoner van het dorp toegankelijk zijn. Wij ondernemen acties om sporten en bewegen te stimuleren en faciliteren.

Met sportieve groet,

Sportplatform

Voorzitter Hans van Tricht (bestuurder basisonderwijs), secretaris André Bos (voorzitter BC Shooters), penningmeester Peter van Diermen (adviseur NSA, hoofd opleiding IJsselmeervogels), Marijn Michels (Fysiohuis), Leonie Ebbes (NBSS, Business Unit Manager), Chantal Malestein (Bestuurslid Bodyvibe), Yoni de Jong (NBSS, sportcoordinator)

Specifieke uitkering 2023 aanvragen

Het is nu mogelijk om voor een campagne, interventie of initiatief gericht op één of meer van onze pijlers een financiële bijdrage aan te vragen.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, moet je kunnen voldoen aan de onderstaande criteria:

INSCHRIJFRONDES

Om alle organisaties de mogelijkheid te bieden een aanvraag in te dienen, werken we met verschillende inschrijfrondes per kwartaal.

– Beoordeling op basis van beschikbare middelen. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

CRITERIA

 • Aanvraag betreft een campagne, interventie of initiatief (vanaf nu genoemd ‘activiteiten’) gericht op één of meer van de pijlers (Inclusief sporten en bewegen, positieve sportcultuur, vitale sport- en beweegaanbieders, vaardig bewegen)
 • Lokaal in Bunschoten-Spakenburg georganiseerd en gewaarborgd;
 • De activiteiten vinden plaats in de periode tussen 1 mei 2023 en 31 december 2023;
 • De activiteiten mogen eenmalig georganiseerd worden, maar ook over meerdere dagen plaatsvinden;
 • De activiteit(en) is/zijn een aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de wijk;
 • Er kan een financiële bijdrage worden aangevraagd van maximaal €1.000 euro incl. BTW. Deze kan bijv. ingezet worden voor het inhuren van een professional om de activiteit te organiseren, huur van locaties, extra inzet buurtsportcoach, aanschaf of huur van materialen, etc.; Voor bedrijven wordt een bijdrage van tussen 30-60% cofinanciering verlangt.
 • De activiteit heeft een minimaal bereik van 50 betrokkenen;
 • De financiële aanvraag wordt ondersteund door een globale kostenindicatie m.b.t. hoe de bijdrage ingezet zal worden. Bij de verantwoording vragen we een gespecificeerde verantwoording van uitgaven, inclusief onderbouwing;
 • Uurtarieven voor het organiseren van de activiteiten dienen marktconform te zijn;
 • Binnen 4 weken na afloop van de activiteit(en) dient er een financiële en inhoudelijke verantwoording ingeleverd te worden. Indien deze verantwoording niet tijdig wordt ingeleverd, wordt het toegekende bedrag niet uitgekeerd.
 • Behalve de bovenstaande voorwaarden stelt de organisatie het op prijs als er foto’s en/of video’s worden gedeeld van de activiteit (o.a. via de diverse social-media kanalen of voor in de nieuwbrief of de website van het Lokaal Sportakkoord (Sportplatform)) met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Goedgekeurde aanvragen ontvangen hier meer informatie over.
 • Voldoe je aan de criteria? Dien dan hier je aanvraag in.
 • Er is een budgetplafond per jaar, daarbij geldt op = op.
 • De aanvrager stort het geld terug als de activiteit niet wordt uitgevoerd.
 • Bezwaar maken is niet mogelijk.

Doe hier uw aanvraag!

Tot welke pijler heeft je activiteit betrekking?

Wat voor activiteit wil je organiseren?

Wat is het doel van het organiseren van deze activiteit(en)?

Wordt er bij de activiteit(en) samengewerkt met (een) andere organisatie(s)?

Hoeveel mensen probeer je te bereiken met je activiteit(en)?

Wat is het bedrag dat je wilt aanvragen? Heb je daarnaast nog andere financieringsbronnen om de activiteit(en) te bekostigen?

Hoe wil jij de financiële bijdrage inzetten?