Sportplatform stimuleert verduurzaming sportaccommodaties

Sportscholen en verenigingen met een eigen sportaccommodatie worden geholpen bij de verduurzaming. Het Sportplatform biedt de mogelijkheid om van het gebouw een scan te maken, gericht op verduurzaming. Hiervoor zijn twee opties mogelijk.

Gratis light scan
Vanuit de Provincie Utrecht is het mogelijk om een scan te laten maken en onder begeleiding een plan van aanpak op te stellen.
Het betreft een light scan en is gratis. Verenigingen die interesse hebben kunnen contact opnemen met David Tijnagel, 06 30 77 23 35, dtijnagel@teamsportservice.nl

Subsidie bij verdiepingsscan
Een tweede optie is een verdiepingsscan die het gehele gebouw in kaart brengt, compleet met een meerjarenonderhoudsplan. De uitvoering van deze scan wordt uitgevoerd door Bureau Bos.
Het loont de moeite om een pand te verduurzamen. Belangrijke maatregelen zijn bijvoorbeeld een isolatieschil, duurzame elektrotechnische installaties en duurzame werktuigbouwkundige installaties.
Verenigingen die kiezen voor de verdiepingsscan kunnen contact opnemen met Bureau Bos, 035-5416342, info@bureaubos.nl

Afhankelijk van de omvang van het gebouw worden kosten in rekening gebracht. Het Sportplatform neemt de eerste € 1.000 voor haar rekening. Er is budget voor zes beweegaanbieders per jaar.