INCLUSIE EN DIVERSITEIT

De ambitie is dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving.

Inclusie en diversiteit

Het thema Inclusie en diversiteit gaat over een toegankelijke en laagdrempelige sector, waarin iedereen die mee wil doen daadwerkelijk mee kan doen en waarin sprake is van kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Groepen mensen die niet of weinig sporten en bewegen, zoals mensen met een laag inkomen, lage opleiding, of een handicap, gaan dit ook niet snel vanzelf doen.

Nieuw is… dat we ons de komende tijd richten op het wegnemen van financiële, sociale en praktische belemmeringen. Waar we voorheen vooral afspraken hadden over gedeelde principes en veel verschillende activiteiten ondernamen, brengen we nu meer focus aan en gaan we werken vanuit een gezamenlijke strategie. We willen het aanbod toegankelijk maken en meer mensen hiermee verleiden. En zo de kansengelijkheid om te kunnen sporten vergroten.

Wij vinden het belangrijk om sporten en bewegen voor iedereen mogelijk te maken en te houden.

Meedoen aan sport én plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Bunschoters weinig of niet sport en/of beweegt. Veel organisaties in het werkveld sport en andere betrokken organisaties willen graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Inclusief sport- en beweegaanbod is een mooie en effectieve manier om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Inclusief draagt bij aan het meedoen aan én het genieten van sport.

 • Vraag en aanbod van deze groepen in beeld brengen
 • Samenwerken met zorginstellingen, onderwijs en bedrijven om inactieve inwoners actiever te maken
 • Sport en bewegen stimuleren voor, tijdens en na het werk
 • Lokale werkgevers worden benaderd om hun medewerkers te wijzen op het belang van een actieve levensstijl
 • Aandacht voor doelgroepen
 • Met plezier mee kan doen

 • Zich welkom voelt

 • Erbij hoort

 • Geaccepteerd wordt

 • Niet uitgesloten wordt

 • Eigen sportkeuzes kan maken

Om de ambitie te bereiken dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving is het nodig dat enerzijds wordt ingezet op bewustwording zodat sporten vanzelfsprekend wordt voor iedereen. En anderzijds is het noodzakelijk dat op het lokale en/ of regionale niveau sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten, overheden en andere betrokken organisaties ondersteund worden in het opzetten, uitbreiden en versterken van lokale en/ of regionale samenwerkingen en het sport- en beweegaanbod.

Partijen in de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ zijn overeengekomen dat zij de komende jaren inspanning leveren om het werkveld bewust maken van de mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.

Alliantie Sporten en bewegen voor iedereen

De alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ bestaat uit de volgende partijen: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht 12, MEE NL, John Blankenstein Foundation, Stichting Life Goals, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Fonds Gehandicaptensport, Nationaal Ouderenfonds. Partijen in de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ zijn overeengekomen dat zij de komende jaren inspanning leveren om het werkveld bewust maken van de mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.

Er wordt ingezet op het als vanzelfsprekend ervaren van inclusief sporten bij (potentiële) sporters, sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten en overheden en andere betrokken organisaties

 • lokaal en/ of regionaal wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande samenwerkingen

 • De behoefte en mogelijkheden van de (potentiële) sporter staat voorop

 • Het gaat om de sociale, praktische, financiële toegankelijkheid van de sport

 • En de sport- en beweegaanbieders worden gefaciliteerd