Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een laagdrempelig aanspreekpunt op de sportclub als er vragen of zorgen zijn, of wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden op gebied van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie.
Daarnaast helpt een vertrouwenscontactpersoon het bestuur met preventie en zet diegene zich, samen met anderen, in om nieuwe incidenten te voorkomen. Dat is immers beter dan genezen.

Vertrouwenscontactpersonen nemen een belangrijke en bijzondere positie op de sportclub in door actief te werken aan grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het belangrijk dat je goed weet hoe je deze positie kunt invullen en wat er van je verwacht wordt.

In de scholing Vertrouwenscontactpersoon leer je hier meer over.

Na afloop van de scholing ben je in staat om als vertrouwenscontactpersoon bij te dragen aan de sociale veiligheid op de sportclub. Je kunt vertrouwelijke gesprekken voeren met zowel de klager, beschuldigde, bond of het clubbestuur en weet hoe je adequaat moet reageren op mogelijke incidenten en bij twijfels en vragen. Ook ben je na afloop van de scholing in staat om te werken aan preventie. Je weet welke kansen er liggen binnen de sportclub en hoe je het bestuur en andere betrokkenen hiervoor kunt enthousiasmeren.

Meer info op de website van NOC-NSF

Vertrouwenscontactpersoon

Aanmeldformulier

Data: 12 en 19 juni 2023* / 19:00 – 22:00u
Locatie: Zuidereind 5, Baarn
Deelname: Kosteloos

*Om het certificaat te ontvangen dien je beide momenten aanwezig te zijn

Tijdens deze scholing
• Leer je meer over de rol die een vertrouwenscontactpersoon vervult binnen een sportclub;
• Wordt aandacht besteed aan de positie die de vertrouwenscontactpersoon inneemt wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag;
• Krijg je handvaten om als vertrouwenscontactpersoon gesprekken te voeren en om te gaan met de emoties van de diverse betrokkenen;
• Leer je meer over preventie van grensoverschrijdend gedrag en hoe jij hieraan kunt bijdragen op de sportclub in samenwerking met het bestuur;
• Wordt ingegaan op de opvolgmogelijkheden bij een signaal of incident.