INCLUSIEF SPORTEN

De ambitie is dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving.

KERNPUNTEN INCLUSIVITEIT

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Nederlanders weinig of niet sport. Veel organisaties in het werkveld sport en andere betrokken organisaties willen graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Inclusief sport- en beweegaanbod is een mooie en effectieve manier om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Inclusie draagt bij aan het meedoen aan en het genieten van sport. Het gaat erom dat iedereen:

  • Met plezier mee kan doen

  • Zich welkom voelt

  • Erbij hoort

  • Geaccepteerd wordt

  • Niet uitgesloten wordt

  • Eigen sportkeuzes kan maken

Om de ambitie te bereiken dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving is het nodig dat enerzijds wordt ingezet op bewustwording zodat sporten vanzelfsprekend wordt voor iedereen. En anderzijds is het noodzakelijk dat op het lokale en/ of regionale niveau sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten, overheden en andere betrokken organisaties ondersteund worden in het opzetten, uitbreiden en versterken van lokale en/ of regionale samenwerkingen en het sport- en beweegaanbod.

Partijen in de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ zijn overeengekomen dat zij de komende jaren inspanning leveren om het werkveld bewust maken van de mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.

Alliantie Sporten en bewegen voor iedereen

De alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ bestaat uit de volgende partijen: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht 12, MEE NL, John Blankenstein Foundation, Stichting Life Goals, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Fonds Gehandicaptensport, Nationaal Ouderenfonds. Partijen in de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ zijn overeengekomen dat zij de komende jaren inspanning leveren om het werkveld bewust maken van de mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.

Er wordt ingezet op het als vanzelfsprekend ervaren van inclusief sporten bij (potentiële) sporters, sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten en overheden en andere betrokken organisaties

  • lokaal en/ of regionaal wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande samenwerkingen

  • De behoefte en mogelijkheden van de (potentiële) sporter staat voorop

  • Het gaat om de sociale, praktische, financiële toegankelijkheid van de sport

  • En de sport- en beweegaanbieders worden gefaciliteerd