POSITIEVE SPORTCULTUUR

POSITIEVE SPORTCULTUUR

De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

KERNPUNTEN POSITIEVE SPORTCULTUUR

Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en bewegen. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier van de sporter, het sportende kind en andere kwetsbare doelgroepen zoals minder validen. Uitsluiting en discriminatie gaan we tegen. Dat vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren. Dit alles met als doel de jeugd langer aan de sport te binden en de kans te vergroten dat zij op latere leeftijd actief blijven binnen een sportvereniging als sporter en als vrijwilliger.

Partijen zijn overeengekomen dat zij de komende jaren inspanning leveren om te komen tot oa.:

  • Alle sportclubs hebben actief aandacht voor een positieve sportcultuur

  • Het is de norm voor trainers, leraren en instructeurs om het welzijn van het kind boven winst te stellen

  • Spelregels en de wijze van handhaving daarop zijn zodanig dat zij een positieve sportcultuur bevorderen

  • Ouders en verzorgers langs de lijn zijn positieve supporters

  • Alle gemeenten stellen in overleg met hun verenigingen een ondergrens op voor een positieve sportcultuur

  • De aanbevelingen van de commissie De Vries zijn geïmplementeerd

Sportplatform Bunschoten

DOE MEE