Interview

Peter van Diermen

De visie is dat goed georganiseerde sport- en beweegaanbieders aantrekkelijk zijn om bij te sporten. Maar zeker ook om vrijwilligerswerk bij te doen en om bij te horen!

Ik ben al mijn hele leven sportief actief geweest. Op school altijd mee doen met de teams voor de sportdagen en als voetballer. Later nog een beetje getennist en hardgelopen. Nu vooral actief als wandelaar en soms nog een klein stukje joggen.

Na mijn voetbalcarrière ben ik trainersopleidingen gaan volgen. Momenteel ben ik actief als hoofdopleidingen bij IJsselmeervogels.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de stichting NSA. Wij proberen sportverenigingen en –organisaties organisatorisch en bestuurlijk te versterken. Daarnaast streven wij ernaar om sport als middel in te zetten om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.In 2019 ben ik door de gemeente gevraagd om het proces tot het Sportakkoord te begeleiden. Mijn rol bestond voornamelijk uit het organiseren en leiden van een aantal centrale bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de sport- en beweegaanbieders. Met deze groep hebben we de wensen en behoeften geïnventariseerd. Vervolgens kozen we speerpunten en omschreven we ambities. Eén hele duidelijke wens was een lokale sportraad, en dat is het Sportplatform geworden.

De gemeente heeft mij daarna gevraagd of ik het proces tot het opstarten van het Sportplatform wilde begeleiden. Bij het werven en spreken van de potentiële groep bestuurders groeide het gevoel dat we met een mooie club mensen aan de slag gaan. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen!

Het speerpunt waar ik me sterk voor wil maken, is “Vitale Beweegaanbieders”. Door mijn achtergrond (opleiding en werk) ben ik al jaren bezig met het versterken van sportverenigingen. Wij hebben in West Europa een unieke sportinfrastructuur met sportverenigingen. In heel veel andere landen wordt dat via scholen georganiseerd. Dit verenigingsleven is erg waardevol, want een belangrijk deel van ons sociale leven vindt hier plaats. Als we met het speerpunt Vitale Beweegaanbieders onze lokale sportverenigingen, -scholen en -organisaties kunnen versterken, worden deze krachtiger voor de toekomst. En ligt er een mooie basis om verder te bouwen.

Mijn naam is Peter van Diermen. Ik ben 49 jaar en ik heb na de basisschool het VWO gedaan. Daarna studeerde ik aan de Sportacademie. In het laatste jaar heb ik daar de specialisatie Sportmanagement gevolgd.

De visie is dat goed georganiseerde sport- en beweegaanbieders aantrekkelijk zijn om bij te sporten. Maar zeker ook om vrijwilligerswerk bij te doen en om bij te horen! Waardoor deze aanbieders als een soort vliegwiel kunnen fungeren voor de andere speerpunten.

Ik ben in veel gemeenten geweest om te kunnen zeggen dat wij hier in Spakenburg iets unieks hebben. Het zou fantastisch zijn om dat te kunnen behouden of verder uit te bouwen. Want sommige zaken binnen het verenigingsleven staan gewoonweg onder druk (onder andere door de huidige coronaperikelen), en daar proberen wij met het Sportplatform en de gemeente ons sterk voor te maken!

Sportplatform Bunschoten

DOE MEE