Stichting Sportplatform Bunschoten doet er steeds meer toe en dat is als verbindend en adviserend orgaan met als doel het sporten en bewegen in de gemeente Bunschoten te stimuleren een positieve ontwikkeling te noemen. De activiteiten en de bijdrage aan de sportende en bewegende gemeente wordt steeds beter opgemerkt. Dit kwam zeker tot uiting in de Nationale Sportweek afgelopen september. De positieve energie droop ervan af. Ook binnen de politieke gelederen wordt mede door de inbreng van het platform in toenemende mate de urgentie van het stimuleren van een actief en gezond leven ingezien.

Speerpunt Positieve sport- en beweegcultuur als leidraad

Eén van de punten van aandacht is nog steeds het stimuleren van positief gedrag op en rondom de sport- en beweeg accommodaties en daarmee het bevorderen van een positieve sport- en beweegcultuur. Eén van de speerpunten van Sportplatform Bunschoten.

Sinds februari 2022 heeft het sportplatform een tegemoetkoming in het leven geroepen van € 200,00 om hier gericht mee aan de slag te gaan in de vorm van een bord met daarop gedragsregels. ,,Dit levert zeker een positieve bijdrage aan gedrag binnen en rondom sporten en bewegen”, aldus André Bos, bestuurslid van het platform. Bos vervolgt: ,,Door als vereniging of aanbieder je bezoekers en sporters erop te blijven attenderen, wordt men meer en meer bewust van hun gedrag en zal men in toenemende mate dat negatieve gedrag ombuigen naar positief. Daarna ontstaat de fase, waarin positief gedrag als vanzelfsprekend wordt ervaren en negatief als verwerpelijk. Positief gedrag werkt ook aanstekelijk, want goed voorbeeld doet vaak goed volgen. Daarnaast geldt altijd nog de kracht van herhaling.”

Verlenging van financiële ondersteuning

Wat betreft de financiële bijdrage geeft André aan, dat er via de website nog steeds de mogelijkheid bestaat om deze laagdrempelige tegemoetkoming aan te vragen. Hierover vervolgend: ,,Tot op heden hebben een aantal partijen hier gebruik van gemaakt. Het sportplatform wil graag de mogelijkheid tot aanvragen open houden tot en met mei 2023, omdat wij van mening zijn, dat onder andere dergelijke bijdragen essentieel zijn om een positieve sport- en beweegcultuur te stimuleren. Ook een op sport gerichte school als ‘t Kruisrak heeft de aanvraag gedaan en de uitingen op het speelplein opgehangen. Ook dit is het stimuleren van positief gedrag binnen een beweegomgeving!”

Niet alleen sport- en beweegaanbieders

Sportplatform Bunschoten wil zich met deze actie niet alleen beperken tot de reguliere aanbieders. Ook andere omgevingen, waar positief gedrag gestimuleerd kan worden, zoals bijvoorbeeld het schoolplein bij het primair onderwijs, kunnen zich aanmelden voor de financiële bijdrage. Johan Nieuwboer, onderwijzer van ‘t Kruisrak hierover: ,,Sport obs ’t Kruisrak ondersteunt dit speerpunt van het Sportplatform om gedragsregels binnen sporten en bewegen te promoten en daarmee een positieve cultuur te bewerkstelligen. Daarbij moet je jong beginnen! Via het publiekelijk uiten van de gedragsregels via bordjes op het schoolplein, probeert de school daaraan bij te dragen.”

Aanvragen van de tegemoetkoming kan eenvoudig worden gedaan via Deze Link