gemeenteambtenaren in de regio Eemland in 2017 jaar voor het eerst bij elkaar. Met het convenant “Grenzeloos Actief” is de samenwerking van 2019 tot en met 2022 geborgd.  Daarmee gepaard is er een regionaal samenwerkingsverband opgezet rondom aangepast sporten. Op www.unieksporten.nl kan iedereen met een beperking de mogelijkheden terugvinden.

Door betere en verdere samenwerkingen zal het aanbod en netwerk in de toekomst blijven groeien. Het streven is om voor iedereen die in beweging wil komen een passende plek bij een sportvereniging of sportaanbieder te vinden zo lokaal mogelijk.

Op woensdag avond 14 december werd de samenwerking tussen de gemeente Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg verlengd. In sportcomplex Amerena werd deze bekrachtigd door de ondertekening van het hernieuwde convenant voor de periode van 2023 – 2026.

Na ondertekening werd gelijk uitvoering gegeven aan de kennisdeling over sport en bewegen met niet aangeboren hersenletsel.

Aangepast sporten

Sportdeelname onder mensen met een beperking ligt aanzienlijk lager dan bij mensen zonder beperking. “Er zijn verschillende redenen waardoor mensen met een beperking een drempel ervaren om te gaan sporten. Eén daarvan is omdat ze niet goed weten wat er mogelijk is en waar dit mogelijk is, maar ook omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben om er te komen. Door de regionale samenwerking is al het aanbod in kaart gebracht en terug te vinden op www.unieksporten.nl. Middels de regionale samenwerking wordt er snel geschakeld tussen de buurtsportcoaches en weten we van elkaar wat er speelt binnen de verschillende gemeenten met als uiteindelijke doel om zoveel mogelijk inwoners met een beperking toe te leiden naar een passende plek bij een sportvereniging of sportaanbieder.” aldus Luuk Fugers, regio coördinator aangepast sporten.

Samenwerking

De samenwerking gaat verder dan het in kaart brengen en actualiseren van de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. Op beleidsniveau zitten de verschillende gemeenten om tafel en stellen de gemeenten buurtsportcoaches in de gelegenheid om ook op uitvoerend niveau samen te werken. Dit leidt tot mooie verbindingen waar (potentiële) sporters met een beperking, maar ook sportverenigingen en sportaanbieders in de regio Eemland van kunnen profiteren.

In de gemeente Bunschoten wordt er handen en voeten gegeven aan aangepast sporten door het Sportplatform en de buurtsportcoaches. Heb je vragen over aangepast sporten, zoek jij een sporthulpmiddel of wil je als vereniging uniek sportaanbod aanbieden? Neem dan contact op met het Sportplatform of de buurtsportcoaches (Bunschoten@nbss.nl).