Sportcafé 5 juni

De afgelopen maanden heeft het Sportplatform input verzameld bij verenigingen en sportaanbieders voor een inzichtelijke knelpuntenanalyse binnen de gemeente Bunschoten.

Graag willen we u op 5 juni vanaf 18:45u uitnodigen om aan u de uitkomsten van deze enquête te presenteren.

Daarnaast zijn in het programma van Sportcafé twee thema’s opgenomen tijdens onze workshopsessies, die momenteel door de meeste verenigingen als ‘knelpunten’ worden ervaren:

In de uitnodiging (zie bijlage) vindt u de aanvullende informatie voor deze avond.

Ledenwerving

• Landelijke trends in ledenontwikkeling in relatie tot demografische ontwikkelingen

• Wat wil de sporter nu en in de toekomst?

• Tips & trucs om leden te werven en te behouden

Vrijwilligersbeleid

• Werving en behouden van vrijwilligers

• Ondersteuning en training van vrijwilligers

• Erkenning en waardering van vrijwilligers

U kunt zich voor deze avond en workshops via de volgende mail: info@sportplatformbunschoten.nl.

Graag vermelden van; Naam, aantal personen aanwezig, vereniging/sportaanbieder.